Schmelhaus Edit

Képességfejlesztés

Magánóráimon a következő lehetőségekkel várok gyerekeket:

Óvodások

 • teljes körű pedagógiai diagnosztika (mozgás, finommotorika, beszédészlelés-beszédértés, kognitív képességek)
 • tanácsadás szülőknek
 • home tréning indítása rendszeres kontroll mellett
 • egyéni, illetve kiscsoportos formában iskola előkészítő foglalkozások
 • egyéni, illetve kiscsoportos formában grafomotoros (írásmozgás) foglalkozások
 • rajzolási, ábrázolási kedv, motiváció kialakítása
 • részképességek fejlesztése-figyelem, emlékezet, sorrendiség, téri tájékozódás, átkódolási képesség…
 • személyiségfejlesztő játékos foglalkozások kiscsoportban

Iskolások

 • tanulási problémák teljes körű pedagógiai diagnosztikája, melynek függvényében célzott részképesség fejlesztést javaslok
 • tanácsadás, illetve home tréningek beindítása rendszeres kontroll mellett
 • mozgásállapot, dominancia vizsgálat-olvasási, írási nehézséggel, dysgráfiával küzdő tanulók fejlesztése tükörtábla módszerrel
 • számolási nehézséggel küzdő alsó tagozatos gyerekek fejlesztése

1990-ben végeztem a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán kétszakos tanárként, szakvizsgát is az ELTE Gyógypedagógia karán szereztem. Több évet dolgoztam gyermek-és serdülőpszichiátrián, nevelőotthonban, általános iskolában. Jelenleg pedagógiai szakszolgálatnál dolgozom, ahol a diagnosztika mellett csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartok óvodás és iskolás gyerekeknek. A rendszeres továbbképzések alkalmával a következő területeken szereztem jártasságot: Sindelar kognitív képességek diagnosztikája és terápiája, játékcsoport, mozgáskotta, INPP csoportos mozgásfejlesztés, GOH-GMP- beszédészlelés és megértés vizsgálata és terápiája, tükörtábla diagnosztika és terápia (írási gonddal küzdő gyerekeknek, ill. fiataloknak).

Schmelhaus Edit gyógypedagógus (fejlesztő)

Elérhetőség: 06-20-432-45-93
Helyszín: Vízivárosi Pszichológiai Rendelő
1027 Bp. Szász Károly u.6. I./5.
www.vizivarosirendelo.hu